Business Card Management

WorldCard License Windows Version

Price: PLN 480

english software

Send email info@penpower.pl
Send a fax +48 58 741 74 75

Licence

Penpower Technology Ltd.

Software User License Agreement

You are licensed to legally use this software program (“the Software”) by PenpowerTechnology Ltd (“Penpower”) under this license agreement (“The Agreement”). If you do not agree with any of the provisions in this Agreement, please do not install, copy or use the Software. By using the Software, you are deemed to fully understand and accept the provisions of this Agreement.

1. Intellectual Property

All intellectual property rights in the Software, together with all information and documents included in the packaging for the Software (including but not limited to copyrights), are property of Penpower, and are protected by relevant laws and regulations.

2. License to Use

You are authorized to use the Software on one (1) single computer only. You may not use the Software on any other machines other than the said single computer.

3. Authority to Copy

The Software and all documents included with the Software, and copyright thereof, are property of Penpower. You are licensed to make one (1) copy of the Software for your personal backup purposes. All other acts of copying are strictly prohibited. You may not sell, lease, dissemble, reverse engineer, copy, translate, adapt or derive the Software, or obtain the source code of the Software by any other means. You may not use the Software for any purposes other than those permitted under this Agreement.

4. Business Users

If you need to install or use the Software on more than one (1) computer, please contact Penpower or our local distributor PARTNER www.penpower.pl to purchase a license for the additional use.

5. Liability

You agree to indemnify Penpower against all losses, costs, debts, settlement payments or other expenses (including but not limited to attorneys fees) arising from your breach of this Agreement, and you agree to compensate Penpower for all of the abovementioned damages.

6. No Warranty

Effectiveness of a packaged software in handling information is closely related to its software and hardware environment. The Software is published following careful development and product testing by Penpower, but Penpower is not able to conduct tests based on all possible combinations of software and hardware environment. Therefore, Penpower is unable to promise nor warrant that there will be absolutely no risk of loss or damage of information, or any other kind of loss, during installation and/or execution of the Software. You must be fully aware of your risks in using the Software. Penpower will provide you with the Software and support services in respect of the Software to the maximum extent permitted by law. However, Penpower does not warrant that the Software and information included in the package of the Software contain no defects or errors. Penpower is not liable for any indirect, special or incidental loss arising from the Software, including but not limited to loss of profits, damage to business reputation, cessation of work, hardware malfunction or damage, or any other commercial damage or loss arising from commercial use of the Software.

7. Limitation of Liability and Damages

The maximum amount of compensation payable by Penpower, in respect of any damage incurred by you for any reason under this Agreement, is limited to the amount you have already paid to Penpower in respect of the Software. Under no circumstances will Penpower be held liable for the possibility of loss, notwithstanding Penpower may be aware of the possibility of such loss.

8. Prohibition Against Sublicense

You are prohibited to assign the license in respect of the Software granted to you under this Agreement, or to grant a sublicense to another person.

9. Jurisdiction

With regards to any disputes arising from this Agreement, Penpower and you agree that the court having jurisdiction over the business location of Penpower will be the court in the first instance.

10. Miscellaneous

In the event that any provision of this Agreement is found to be invalid at law, such invalidity will not affect the validity of any other provisions, or the legal enforceability of such other provisions. In the event that the Software cannot be executed under conditions of normal use, due to any damage to the original disk/s, Penpower will replace the disk/s free of charge.

Warranty

Gwarancja ważna jest na terenie Polski

Gwarancji udziela się na okres 24 m-cy od daty sprzedaży urządzenia. Ujawnione w tym okresie wady materiałowe lub wady wykonania będą usunięte przez udzielającego gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową – zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Uprawienia i obowiązki z tytułu gwarancji określa ustawa z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. nr 141, poz 1176)

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania i przechowywania urządzenia lub zdarzeń losowych, za które producent ani sprzedawca nie odpowiada.

Nabywca traci wszelkie prawa gwarancyjne w wyniku samowolnych napraw lub przeróbek

Reklamowane urządzenie należy należy przedłożyć  wraz z kartą gwarancyjną lub rachunkiem zakupu w punkcie, w którym zostało nabyte.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI ZNAJDUJĄ SIĘ W KARCIE GWARANCYJNEJ

-